Regulament Concurs "Subscribe&Win

Regulament de participare la Concursul „Subscribe & Win ”

- Titlu: : „Subscribe&Win”

- Cod: EAT-110

- Data lansare: 14 octombrie 2013

- Mediu desfășurare website/online www.eater.ro denumit în continuare CONCURS

1. Organizator:
S.C. Eater Online SRL., cu sediul social în Matei Voievod, nr.29, CUI 294 79 727 înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/15222/2011, telefon 021.64.24.328, reprezentată de Loredana Popa, în calitate de manager, denumit în continuare Organizator prin website www.eater.ro

2. Premii:
Eater.RO scoate la concurs cate un Voucher Cadou, de luni pana duminica inclusiv, începând cu 14 octombrie 2013 permanent. Concursul se desfasoara in site-ul www.eater.ro si premiul se acorda numai celor ce se inscriu la concurs in site si se aboneaza la stirile si ofertele cuprinse in newsletterul site-ului.
1 – Se acorda 50 de premii anuale cu frecventa de acordare saptamanala pentru fiecare 1000 de participanti / abonati ( informativ: 5% sansa individuala de castig anual ).
2 – Premiile vor fi prezentate in rubrica site-ului „Subscribe&Win” in fiecare zi de luni pana la ora 10:00 pentru saptamana de concurs in curs.
3 – Premiile vor fi stabilite saptamanal pentru o categorie specifica de produse sau servicii ale site-ului
4 – Valoarea premiilor va fi stabilita de organizator saptamanal, in functie de numarul de participanti inscrisi.

3. Perioada de desfășurare:
Data începere promovare: luna octombrie.
Data începere concurs: 14 octombrie 2013
Date faze intermediare: Concursul este permanent, incepand cu data de 14.10.2013 si la sfarsitul fiecarei sapatamani se acorda un premiu surpriza.
Data faza finală: Permanent
Pentru toate fazele, concursul începe in ziua de luni ora 09:00 și ora de închidere este duminica ora 24:00.
Tragerea la sorti pentru participantii din cursul saptamanii se efectueaza in fiecare zi de luni, intre orele 09:00 si 16:00.

4. Înscrieri/oferte/participări eligibile

4.1. Concursul este deschis tuturor utilizatorilor website-ului care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- sunt înscriși pentru Concurs, definit prin datele de identificare rubricate
- au citit și acceptat Regulamentul de participare al Concursului
- sunt cetățeni români(*)
- sunt abonati la newsletterul site-ul in saptamana concursului.
* Nota – Clauzele (*) vor face obiectul unor cereri speciale, dupa caz a Regulamentului de participare specifice fiecărui Concurs.

4.2. Concursul nu este deschis următoarelor categorii de persoane, considerate neeligibile:
- asociații/acționarii, administratorii și angajații organizatorului
- asociații/acționarii, administratorii și angajații sponsorilor ( după caz )
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de servicii conexe
- asociații/acționarii, administratorii și angajații furnizorilor de produse și premii, etc.
- membri de familie (constând din copii, părinții, sot/soție) ai reprezentanților de mai sus.
Nu pot participa concurentii care au adrese de e-mail invalide si au efectuat una din urmatoarele operatiuni, intre luni ora 09:00 si duminica ora 24:00 inclusiv:
- s-au dezabonat de la newslettere;
- au indicat newsletterele site-ului ca spam;
- au reclamat site-ul ca abuz, in orice forma sau sistem.
Regretam, dar in toate cazurile de mai sus sistemul de e-mailing elimina automat adresele de e-mail aflate intr-una din situatiile respective, utilizatorul fiind dezabonat automat.

4.3. Prin înscrierea la concurs și acceptarea Regulamentului concursului, participanții declară implicit că au luat la cunoștință condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4.1 si 4.2.
4.4. Concursul este deschis doar pentru cetățenii domiciliați în România, indiferent de naționalitate.

5. Descrierea concursului

5.1. Public țintă
Concursul se adresează persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
Condiția 1: Se inregistreaza la newsletter prin formularul “Subscribe&Win”din site, indiferent de varianta fixa sau pop – up.
Condiția 2: Raman abonati la newsletterul site-ului minim o luna de zile, incepand cu data inscrierii.

5.2. Descriere concurs:
Concursul are următorul principiu de funcționare:
- Concurs cu faze multiple și repetitive: „Subscribe&Win”
- Concurenții trebuie să intre pe pagina Eater.RO, sa completeze formularul de inscriere la newsletter.
- Participa la concurs toti abonatii, indiferent de data abonarii.
- Concursul se va derula permanent, zilnic, șapte zile pe săptămână, fiind pus la dispoziție, saptamanal, un premiu surpriza, conform pct.2 ( urmariti saptamanal rubrica site-ului “Subscribe&Win”)

5.3. Durate de derulare concurs:
Durate concurs faze multiple: Concursul se va derula zilnic, șapte zile din șapte, permanent.
5.4. Condiții de premiere, stabilirea câștigătorului:
Condiții de premiere concurs faze multiple: Concurentul s-a inscris la concurs in site-ul Eater.RO si
s-a abonat la newsletter ( cu confirmare )

5.5. Proceduri folosite pentru stabilitrea câștigătorului:

Pentru stabilirea câștigătorului Organizatorul va folosi următoarele proceduri, conform descriere:
Proceduri pentru concurs faze multiple: Câștigătorii concursului vor și aleși aleatoriu prin tragere la sorți saptamanal.
Rezultatele tragerii la sorti se vor pastra in format print pe o durata de minim 30 de zile.
Tragerea la sorti in sistem random se va face prin sistemul “Randomize – Code Fusion / USA” utilizand doua informati: nume si adresa de e-mail participant.

6. Anunțarea câștigătorului

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați la sfarsitul saptamanii de concurs, pe website la pagina Concursului „Subscribe&Win” ce face obiectul prezentului regulament, la data indicată prin art.2.
6.2. Organizatorul va face publice numele câștigătorilor, precum și câștigurile acestora, prin intermediul site-ului www.eater.ro Câștigătorul va fi anunțat prin indicarea numelui și adresei complete și adresei de e-mail conform instrucțiunilor acestuia, transmise prin Fișa de înscriere la concurs.

7. Predarea premiilor

7.1. Premiile obținute vor fi comunicate pe website conform art. 5.1 si 5.2.
7.2. Premiile pot fi înmânate, după caz și în cadrul unui Eveniment public, caz în care organizatorul va informa câștigătorii cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte, atât printr-un anunț în cadrul paginii Concurs din Website, cât și prin adrese mail individuale de solicitare a acceptului de participare.
7.3. Organizatorul va ține la dispoziția sa premiile obținute, o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii Voucherului Cadou sau a organizării Evenimentului Public în următoarele situații:
premiile nu au fost utilizate în termenul indicat în website
Premiile nu au fost ridicate de câștigători cu ocazia Evenimentului Public în absența acestora la data și locul indicate în website
premiile au fost refuzate de câștigători

7.4. La cererea expresă și argumentată a câștigătorilor, Organizatorul poate ține la dispozitia acestora Premiile obținute o perioadă de maximum 30 de zile..
7.5. Orice premiu neridicat sau nerevendicat în termen de 30 de zile de la finalizarea Concursului, conform art. 7.3 si 7.4 se anuleaza, orice solicitare ulterioara acestui termen fiind nulă de drept.
7.6. Organizatorul este exonerat de răspundere în cazul indicării unor adrese greșite, informatii de contact, adresa email, telefon, cod postal, în acest caz răspunderea revenind integral celui care s-a inscris.
7.7. În situația în care câștigătorul concursului/campaniei/promotiei va fi desemnată o persoană juridică, Organizatorul va contacta persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice. Reprezentantul legal al persoanei juridice va desemna persoana fizică care va beneficia de premiul în cauză și va obține consimțământul expres al beneficiarului pentru ca datele lui cu caracter personal să fie păstrate și prelucrate de Organizator, precum și pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului.

8. Taxe și impozite

Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția (eventual) a impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului „Subscribe&Win” este disponibil gratuit pe website.
Organizatorul poate modifica unilateral prezentul regulament, fără nicio notificare prealabilă, modificarile intrând în vigoare de la data autentificării actului adițional, postării pe website sau a depunerii lui la autoritățile competente, dupa caz.

10. Protectia datelor personale

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorului și premiul acordat în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul, declară ca deține număr de Operator de date cu caracter personal 22877 si se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Datele participanților având caracter personal vor fi prelucrate de Organizator și Website numai în scopurile menționate în termenii și condițiile menționate și a celor de mai sus și nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția firmei de curierat sau poștei române care va asigura livrarea premiului, care în viitor pot fi inlocuite cu alte firme conform opțiunii exclusive a societatii SC. EATER ONLINE SRL.
Participantul la concurs în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18), drepturi de care se poate prevala conform prevederilor legale cu informarea în scris a Organizatorului cu privire la opțiunea acestuia.

11. Alternativele premiilor
Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

12. Încetarea promoției
Prezența promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment în afara controlului Organizatorului în cazuri de forță majoră și caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13. Litigii
Eventualele litigii avand ca părti pe Organizatorul concursului/promoției și un participant la concurs/promoție vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de instanță competența teritorial de la sediu social al Organizatorului.
Legea aplicabilă este legea română.

14. Dispoziții finale
Prin înscrierea la/acceptarea premiului concursului/campaniei/promoției „Subscribe&Win” câștigătorii sunt de acord că, numele, adresa și imaginea lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

< Inapoi la prezentare concursului "Subscribe & Win"

 

aaaa